Toshiba Shorai Geleceğin Konforunu Bugünün Evlerine Getiriyor…

Alarko Carrier

TOSHIBA Bireysel ürün serisinde tasarım, konfor ve yüksek enerji performansına (A++/A++) sahip en son tasarımını sunmaktan gurur duyar…

Yeni bir tasarım ve estetik çizgilerle tamamen yenilenen SHORAI split klimalar, her türlü iç mekana kusursuz bir şekilde uyum sağlar.

SHORAI ürün serisinin birçok özelliğinden biri de esnek yapısıdır. 5 kapasite seçeneğinde ihtiyaçlarınızı karşılayan bir model her zaman bulunur. Tüm modellerde TOSHIBA’nın tasarımı inverter DC Rotary kompresör kullanıldığı için SHOARI ürün serisi, aşırı zorlu çalışma ortamlarında dahi sorunsuz çalışır. Bunun sonucunda, soğutma modunda -15°C ile 46°C arasında ve ısıtma modunda -15°C ile 24°C arasında çalışma aralığı elde edilir. Yeni modern duvar tipi tasarımı Sadece 293 mm yükseklik ve 798 mm uzunluk ölçüleri ile yeni ve verimli SHORAI duvar tipi split klima serisi, sınıfında piyasanın en kompakt ürünlerinden biridir. Sessizlik ve Sadelik Akıllı ancak sade bir tasarıma sahip kendini temizleme özelliğine sahip bataryası montaj ve bakım işlemleri sırasındakolaylık sağlar. Çevre dostu SHORAI, Küresel Isınma Etkisini düşürmek için Avrupa Birliği F-Gaz yönetmeliği hedeflerine uygundur.

Yeni SHORAI model serisi kendi kendini temizleme özelliğine sahip bataryası fonksiyonu ile beraber gelir. Bu yeni kontrol özelliği bataryada nem oluşmasını azaltır ve küf oluşumunu engeller. Yoğuşma oluşmasına izin vermeyen özel kaplamalı bir alüminyum batarya ile cihaz kapatıldıktan sonra dahi belirli bir süre daha çalışmaya devam eden dahili bir fanın birleşimiyle uzun ömürlü performans ve iç mekanda yüksek kaliteli hava sağlanır.

Standart uzaktan kumanda…

Tüm ana fonksiyonlar standart uzaktan kumanda üzerinden ayarlanabilir. Eco ve Hi Power modlarına hızlı erişim sağlar ve standart olarak çalışma modu, fan devri, oda sıcaklığı ve hava akış yönü (Smart Airflow) ayarlanabilir. Kablosuz uzaktan kumanda istenirse kablolu olarak da bağlanabilir. Kumanda üzerinden temel olarak aşağıdaki tüm ayarlar yapılabilir:

 • Açma-Kapama
 • Mod Seçimi
 • Fan Hızı
 • İç ortam sıcaklığı
 • 6 Farklı flap ayarı
 • Flap Sabitleme
 • Zamanlayıcı
 • Hafıza ayarı
 • Tek tuş ile çalışma
 • Yüksek Güç
 • Ekonomik Mod
 • Sessiz Çalışma Modu

Estetik ve uyumlu…

Toshiba Shoraı ile ürün serisinde kalitesini geliştirmeye devam ediyor. Elegant ve şık tasarımı, optimum enerji verimliliği ile mükemmel iç ortam hava kalitesini bir arada sunuyor. Shorai de A++/A++ sınıfına inverter teknolojisine sahip DC Twin Rotary kompresör kullanarak ulaşıyor.

Alarko Carrier

Written by

Isıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma alanlarında Türkiye’nin lider markası.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade