۱۵ شخصیت کارتونی که کاملا شبیه صداپیشه های خود هستند

نام انیمیشن: شیرشاه

خانم ترمن و. الینور اودلی

نام انیمیشن: سیندرلا

فیلوکتتس و دنی دویتو

نام انیمیشن: هرکول

لولا و آنجلینا جولی

نام انیمیشن: داستان کوسه

جن و رابین ویلیامز

نام انیمیشن: علاءالدین

پرنس تیانا و آنیکا نونی رز

نام انیمیشن: شاهزاده و قورباغه

کارل فریدریکسن و اد اسنر

نام انیمیشن:آپ

ایپ کرود و اما استون

نام انیمیشن:خانواده کرودها

آلیس و کاترین بیومونت

نام انیمیشن:آلیس در سرزمین عجایب

مامبل و الیجا وود

نام انیمیشن: خوش قدم

پوکاهانتس و ایرن بدارد

نام انیمیشن: پوکاهانتس

اسکار و ویل اسمیت

نام انیمیشن: داستان کوسه

امیلی و هلنا بونهام کارتر

نام انیمیشن: عروس مرده ها

شنزی و وپی گلدبرگ

نام انیمیشن: شیرشاه

Show your support

Clapping shows how much you appreciated alaska Canyon’s story.