Cinc cèntims sobre Twitter

Twitter té els avantatges d’un bloc, d’una xarxa social i de la missatgeria instantània en una sola aplicació. És conversa, comunicació i informació en temps real.

Twitter és una xarxa social de microblogging que permet als seus usuaris publicar petits textos de fins a 140 caràcters anomenats tweets o piulades. Aquests missatges poden ser llegits per qualsevol persona que hagi decidit seguir les publicacions de l’usuari que els publica (seguidors o followers). De la mateixa manera, l’usuari d’un compte pot seguir a altres usuaris (seguint o following), això vol dir que rebrà totes les publicacions de les persones o empreses que segueix.

Un compte de Twiter pot ser públic o privat. La primera opció és la més utilitzada, però si vols que les teves piulades les puguin llegir només les persones que tu acceptes com a seguidors, l’aplicació et dóna l’opció de fer-ho.

Per donar-te d’alta a Twitter només cal que et registris amb l’adreça de correu electrònic, una contrasenya, i que triïs un nom d’usuari que t’identifiqui (@nomusuari). El nom d’usuari cal que sigui el més curt possible ja que l’espai disponible per fer una piulada és força limitat.

Un cop t’hagis registrat, configura el teu perfil. Puja les fotos de perfil (400 x 400 px) i de capçalera (1500 x 500 px), indica el nom a mostrar, redacta una bona biografia, i si en tens, posa-hi l’adreça de la teva pàgina web.

El pas següent és buscar usuaris i seguir-los. Pensa que tu també has d’aconseguir un cert número de seguidors per a que les teves piulades les llegeixi algú, així que pots començar per la família, amics, companys d’estudis o de feina. Un cop els comencis a seguir, ells rebran una notificació i segur que també et seguiran.

Twitter té un llenguatge propi, i hi has d’estar familiaritzat. Repassem alguns dels termes més utilitzats:

  • RT (retweet) és compartir una piulada d’un altre usuari amb els nostres seguidors.
  • MT (modified tweet) és un retweet en el qual s’ha modificat la forma de la piulada però no el seu contingut.
  • TL (timeline) és l’apartat on visualitzem el missatges publicats pels usuaris que seguim.
  • Hashtag és una etiqueta formada per un coixinet (#) i una o vàries paraules seguides sense cap espai entre elles. Gràcies a aquestes etiquetes podem identificar i seguir converses sobre un tema determinat.
  • TT (Trending Topic) són els temes del moment, és a dir, es temes més comentats pels usuaris.
  • Menció: Incloure el nom d’un usuari en una piulada.
  • Preferit és una funció que permet remarcar que una piulada ens ha agradat. També hi ha qui ho utilitza per guardar un historial de les piulades que ha trobat més interessants, o simplement com a marca per llegir-ho més endavant.
  • FF (Follow Friday) és una etiqueta que s’utilitza els divendres per recomanar a altres usuaris.
  • cc (carbon copy) s’utilitza davant un nom d’usuari i és l’equivalent a l’ “amb còpia” del correu electrònic.
  • DM (direct message) és un missatge directe i privat a un sol destinatari.

Ja has creat el teu compte, has configurat adequadament el teu perfil, ja comences a seguir a altres usuaris i has aconseguit alguns seguidors. Doncs és el moment de començar a gaudir de Twitter. A piular!

En altres entrades us parlaré de les llistes de Twitter, d’aplicacions externes, de Twitter per a l’empresa, i altres temes relacionats amb aquesta xarxa social.

Fins a la propera entrada!

Like what you read? Give Alba Vilamajó a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.