Bazen Görünmez Olduğumu Düşünüyorum..
Oguz Ozkeroglu
142

Jason T Widjaja diye biri var Quora’da. Demiş ki, yolda yürürken bir goril olduğunu hayal et. Beyin öyle bir şey ki sen kendini goril gibi düşündüğünde anında duruşun dikleşiyor, daha yavaş ve büyük adımlar atmaya başlıyorsun, daha fazla alan kaplıyorsun. Bu da kendine güven duymanı sağlıyor. Sen kendine güven duyunca diğer insanlar da bunu hissedip seni fark etmeye başlıyor. Ayrıca Amy Cuddy diye biri var, o da TED konuşmasında power pose diye bir şeyden bahsediyor. Kendine güvenli duruş sergilediğinde sadece dışarıya mesaj vermiyorsun, asıl kendi testosteron seviyeni yükseltip kortizol seviyeni azaltarak kendi hissiyatını değiştiriyorsun diyor. Bir denemek lazım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.