Elrond at Matic Network Nagsama sa Blockchain Imprastraktura Pananaliksik

Kami ay ipinagmamalaking ianunsyo na ang Elrond at Matic Network ay nagsama para magtulungan na lumikha ng higit pang scalable, matatag, at ligtas na blockchains para sa Web 3.0 hangganan. Inisip namin ang pakikipagtulungan sa hinaharap sa pagitan ng magkakaibang blockchains, at kabaligtaran sa isang zero-sum na laro nasakyan ng labis na kompetisyon. Parehong proyekto balak na mapabilis ang pag-ampon ng blockchain teknolohiya, tutulungang bumuo ng bagong ekonomiya paradigma, alisin ang korapsyon sa gitna ng mga institusyon ng pamana, at bigyan ng kapangyarihan ang mga indibidwal na may walang uliran na socioeconomic at pampulitikang impluwensya. Matic Network ay talagang interesado sa Random Block Producer na Pagpili lapitan ng Elrond. Parehong pangkat at magtatrabaho ng magkasama sa karagdagang pananaliksik sa harap na ito. Gayundin, upang isulong ang misyon na ito Elrond at Matic Network ay magkakasamang maglaan ng mga mapagkukunan patungo sa pananaliksik at pag-unlad ng ilan sa mga pinaka-pagpindot na mga limitasyon sa blockchain, tulad ng scalability at kahusayan.

"Kapwa Matic at Elrond ay nagbabahagi ng parehong pangitain para padaliin at palaganapin ang pangunahing paggamit ng blockchain. Bilang dalawa sa pinakapangako nakatuon sa pagganap na plataporma sa merkado, magkasama kaya namin magbigay ng superyor na blockchain imprastraktura kinakailangan para sa pagpabilis ng desentralisadong kilusan. Matic ay ikinararangal na makipag-trabaho balikat-sa-balikat sa Elrond upang gawing mas maaga ang desentralisadong hinaharap." –Jaynti Kanani — Matic Network CEO

Sa gayon Elrond at Matic Network hindi maaaring maging mas nasasabik na ianunsyo ang pakikipagsosyo batay sa pananaliksik. Sa pamamagitan nito, Elrond ay nagnanais na ibahagi ang ilan sa pangunahing pananaliksik nito sa Matic sa mga lugar tulad ng pag-optimize ng network seguridad at henerasyon ng randomness sa ligtas na Proof-of-Stake algorithm ng pinagkasunduan. Matic nilalayon ding suportahan ang Elrond's ecosystem sa pamamagitan ng paggalugad ng pagsasama upang higit pang palakasin ang kapasidad ng scalability nito. Sa mga tuntunin ng proyekto buhay ikot, Elrond ay nasa mabigat na mode ng pagsubok, gearing up para sa mainnet itakda para sa Q4 pagkatapos ng matagumpay na paglunsad ng kanilang public testnet at ipinagmamalaki ang mga talaan ng >10k TPS gamit lang ang 5 shards at 5 segundo na latency.

"Elrond nag-aalok marahil ng pinaka advanced na estado sharded patunay ng taya arkitekto at nakakahimok na paraan patungo sa malaking scale blockchain ampon. Kami ay nagagalak makipareha sa Matic Network, kung saan ito ang nangunguna sa layer 2 scalability solusyon. Ang pinagsamang pananaliksik at pakikipagtulungan ay magpapalakas sa parehong mga proyekto at msgbubukas ito ng bagong komunikasyon lagusan sa pagitan ng ating komunidad." sabi ni Beniamin Mincu, CEO ng Elrond.

Tungkol sa Matic Network

Matic Network ay isang Layer-2 scaling solusyon na gumagamit ng sidechains para sa pagtutuos ng off-chain, habang tinitiyak ang seguridad ng pag-aari gamit ang Plasma framework at ang desentralisadong network ng Proof-of-Stake (PoS) validators. Na may mas matatag na balangkas upang mapadali ang isang mas mataas na throughput ng mga transaksyon sa bawat segundo, Matic Network ay naglalayong magbigay ng mga mapagkukunan ng kinakailangan para sa mga developer ng blockchain upang bumuo ng mga world-class dapps spanning maramihang mga industriya (tulad ng desentralisadong pananalapi, gaming, software ng negosyo, at iba pa.)

Tungkol sa Elrond

Ang Elrond ay ang bagong blockchain arkitekto, dinisenyo sa scratch para magbigay ng 1000-fold na pinagsama-sama pagpapa-unlad ng kapasidad at pagpapa-tupad ng bilis. Pinapa-kilala ng Elrond ang dalawang susi sa mga makabagong-likha: nobelang Umaangkop sa estado ng Sharding mekanismo, at ang Ligtas na Patunay ng Stake (POS) algorithm, upang paganahin ang linear scalability na mayroong mabilis, mabisa at ligtas na pinagkasunduan na mekanismo. Sa gayon, ang Elrond ay kayang mag-proseso ng mataas sa 10,000 transaksyon kada segundo (TPS), at may 5 segundong latency, at matipid sa gastos, tina-tangka na maging gulugod ng isang walang pahintulot, walang hangganan, global na naa-access sa ekonomiya sa internet.

Ang Elrond ay binuo ng pangkat na may karanasan negosyante kasama ang 13 na mga inhinyero at mga mananaliksik na mayroong makabuluhan na backgrounds sa blockchain at teknikal na karanasan sa Microsoft, Google, Intel, and NTT DATOS. Ang pangkat ay may kasama ding dalawa na PhDs sa CS & AI, maramihang matematika, CS, at AI Olympiad na kampeon, at isang dating miyembro ng pangkat ng NEM.


Para sa karagdagang impormasyon, pakiusap bisitahin ninyo kami:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade