Ayrık otlarını tanımak..

Bir organizasyonda her zaman farklı fikirler olabilir. Hatta, bunun cesaretlendirilmesi gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum, farklı perspektifler her zaman görüş açımızı genişletir ve bizi geliştirir.

Ama konu ortamın huzurunu bozmaya, şirket kültürüne zarar vermeye, ekibin moralini aşağıya çekmeye ve ortakakıl’a katılmak yerine her söylenene karşı çıkmaya dönüşünce orada durmak gerek.

Bu kişiler, en önemli pozisyonda bile olsalar, en kısa sürede ayıklanması gereken ayrık otlarıdır. Etkileri çok hızlı bir şekilde yayılır ve şirketinizde birden mutsuzluk, dedikodu, çekememezlik belirir.

Tanımak çok kolay onları; kendine herşeyden çok önem veren, en çok kendi fikirlerini önemseyen, şikayet eden ama çözüm üretmeyen bireyler ayrık otlarıdır.

Ayıklayın onları.


Originally published at bazenkendimitutamiyorum.tumblr.com.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Alemsah Ozturk’s story.