Dünyanın tüm yetenekleri…

Diyelim hep hayal ettiğiniz yeteneğe birden sahip oldunuz! İnanılmaz bir sesiniz var ya da müzik kulağı veya birden resim yapabilir oldunuz.

Zannediyor musunuz ki bu sizi çok başarılı bir müzisyen/ressam/şarkıcı yapacak? Tabii ki hayır!

Yetenek sadece bir ekstra, bir başlangıç bonusu. Gerisi tamamen ağır çalışma, geceli gündüzlu, bolca “beceremedim!”lerle dolu, gözyaşları ve umutsuzluklar içinde bıkmamacasına çalışma hem de…

Ben de o yetenek ya da fırsatlar yok diye kendinize mazeret yaratmayın, dişinizi sıkın ve çalışın!


Originally published at bazenkendimitutamiyorum.tumblr.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.