Транспортна схема на София
Stoian Stoianov
5325

браво!
може да се добавят още малко стилизирани обекти, които са емблематични за града — паметник В. Левски, Статуята на София, партийния дом и други.
така ще бъде още по лесно и бързо ориентирането!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Alexander Boneff’s story.