This story is unavailable.

Nu te cunosc personal, dar am dat cu draga inima share acestei “demisii”. Apreciez oamenii care isi cunosc potentialul si au curajul sa dea in vileag asa zisii “antreprenori” care au aparut in peisajul business de dupa 2000. Din pacate, mediul business profi de la noi este o utopie, numar pe degete oamenii care pun pasiune in ceea ce fac si ii pot numi lideri sau formatori. Tot respectul pentru faptul ca in ciuda greutatilor de la locul de munca ai rezistat 1 an de zile, si tot respectul pentru faptul ca ai decis sa faci publica mizeria din spatele aparentelor. Schimbarea vine intotdeauna de la oameni. Chapeau!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.