หมวก Arai แบรนด์ที่คนไทบคุ้นเคย
Alex Dukal
Jun 24, 2016 · 2 min read

วันนี้ผมต้องการเอาใจเพื่อนๆชาวคาเฟ่ โดยการรีวิวหมวกกันน็อคสไตล์คลาสสิค ซึ่งหมวกที่ผมเลือกจะรีวิวในวันนี้คือ Arai นั่นเอง หมวกใบที่ผมเลือกมานี้ คัดมาจากรสนิยมและข้อมูลคร่าวๆของผมเองน่ะครับ

อันดับ 3 : CLASSIC-SW Helmet สวยแบบคลาสสิค

เรียบๆ ในแบบ CLASSIC-SW Helmet

ผมเลือกหมวกกันน็อคตัวนี้ด้วย Design ที่ดูเรียบสะอาดตา ตัวหมวกให้ความรู้สึกถึงความเป็น Old-school สีหมวกเป็นสีเปลือกไข่ หมวกใบนี้ถ้าคุณมี Accessories อย่างแว่นตากันลม มันจะยิ่งเข้ากันได้อย่างดี

แว่นตากันลมเกร๋ๆ

หมวกกันน็อคใบนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ : 8,700 บาท

อันดับ 2 : CLASSIC MOD CAFE RACER Helmet เท่ขึ้นมาอีกนิด

สวยแบบสปอร์ตกับ CLASSIC MOD CAFE RACER Helmet

สำหรับตัวนี้ค่อนข้างถูกใจผมมาก เนื่องจากตัวหมวกให้ความรู้สึกคล้ายๆ หมวกของอเมริกันฟุตบอล ให้ความรู้สึกสปอร์ตๆ ไม่เรียบจนเกินไป ผมคิดว่าหมวกตัวนี้สามารถเข้ากันได้ดีกับสไตล์การแต่งตัวแบบลุยๆ หน่อย

เสื้อหนังเท่ๆสักตัว เข้ากับหมวกข้างบนได้เป็นอย่างดี

สำหรับราคาของหมวกตัวนี้อยู่ราวๆ : 11,000 บาท

อันดับ 1: CLASSIC MOD Helmet หมวกลายกราฟฟิกแนวๆ

โมเดิร์นคลาสสิค 3 แบบ 3 สไตล์

สำหรับหม็วกกันน็อครุ่นนี้ น่าจะถูกใจหลายๆคน ด้วยรูปทรงแบบคลาสสิค บวกลายกราฟิคที่ดูเรียบทันสมัย่ ทำให้โดยรวมนั้นออกมาดูดี โดยเฉพาะการใช้ตัวหมวกสีดำ มีการตัดด้วยสีเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นสีที่เสริมความเด่นให้หมวกขึ้นไปอีก

Rayban ทรงกลม คลาสสิคสุดๆ

สวมแว่นเท่ๆ สักอัน ออกไปซิ่งกับรถสไตล์คาเฟ่นี่ สาวๆกรี๊ดแน่นอน

สำหรับราคาของหมวกตัวนี้อยู่ราวๆ : 11,000 บาท

สำหรับใครที่ชื่อชอบหมวก ARAI ก็เข้าไปดูสินค้าแบบอื่นๆได้ที่

ขอขอบคุณข้อมูลจากทาง Webike Thailand

Alex Dukal

Written by

Biker Blogger | Drive into the darkness | Fashionista

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade