Advies van een vogel

Ik ben ze vergeten vast te maken
De touwen rond mijn enkels

Hallo vogel in volle vlucht
Heb je even voor mij?
Kun je me met iets helpen?

Ik ben ze weer vergeten vast te maken
Die touwen rond mijn enkels
En hup daar ging ik
Wil je me terug naar de grond helpen?

Waarom?

Ik hoor daar te zijn, niet hier

Waarom? Ik ben ook hier

Maar jij bent een vogel
Jij bent gemaakt om te vliegen

Jij blijkbaar ook
Hier hangen we dan allebei
Ik de vogel, jij de flapperende idioot
Waarvoor ben je dan wel gemaakt?

Ik ben gemaakt om op de grond te blijven
Hooguit eens te springen
Er is zelfs iets voorzien om me daar te houden
Maar ik ben ze weer vergeten vast te maken
Die touwen rond mijn enkels

Je ziét eruit als een flapperende idioot
En zo klink je ook
Vaarwel, ik ga naar Spanje
Of Mexico
Ik kan dat, ik ben een vogel

Mijn tip voor jou?
Vergeet ze wat vaker vast te maken
Die touwen rond je enkels

En leer deftig vliegen, verdikke

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.