Транспортна схема на София
Stoian Stoianov
5325

 1. Площад Журналист (под стадион Васил Левски) следва или да е Zhurnalist Sq или Journalist Sq. В момента е обозначен като “Jurnalist”.
 2. Държавна печатница е с грешна транслитерация, следва да е Darzhavna, вместо Darjavna.
 3. Не съм сигурен дали Автобаза и Депо следва да се транслитерират, вместо да се превеждат. Спорно е, знам, просто лично бих очакват да е Iskar Depot вместо Depo Iskar. Подобно и с Автобаза Искър.
 4. Подуяне (вляво от летището, в червено), би следвало да е Poduyane, вместо Poduiane.
 5. На свободното място (горе вдясно, където е truenorth.bg) може да се сложи кратко обяснение на различните местни понятие — ж.к., АП, кв. и т.н.
 6. Факултета (в червено, под Западен парк) следва да е Fakulteta, вместо Faculteta.
 7. Смятам, че Надлез Надежда (вляво от метростанция Мария Лузиа) не следва да е изцяло транслитерирано, първата дума е по-скоро термин. Лично бих очаквал ако тук важи пълната транслитерация, то тогава да важи и в случаи като “Сточна гара”, където не е приложена.
 8. По самата карта на множество места е използвано “bul.” — ако може да се замени с типичното blvd съкращение би било по-добре. В случая на ж.к. не виждам лесен начин за превод без различна конотация от типичната за “ж.к”, но булевард си е типичен и разпространен, следователно може да се ползва.
 9. Когато улица, булевард и подобни се превеждат, вместо да се транслитерират — да се обмисли позиционирането на street/boulevard съкращенията след името, както традиционно се прави.
 10. Да се намери начин да се изписват имената на всички болници по някакъв начин до всеки символ за болница. Това е особено важно за случаи на walk-in пациенти, търсещи спешна помощ. Доста хора от София не знаят поименно всяка болница, камо ли българи от други градове и чужденци. Отделен спор е дали следва да се отбелязват само болници с отдел за Спешна помощ, само държавни такива или и частни и така нататък. Може да е трудно за постигане, но дори един живот да бъде спасен…
 11. Люлин и Овча купел — следва да се спазва общ стандарт. Кварталите физически да се обозначават в римски цифри, а в имената да се слагат арабски, както е при Овча купел. Люлин не спазва този стандарт. Дори по принцип така да се обозначават — по-добре е неправилно спрямо бюрократите, но разбираемо за използващите картата.
 12. Илиянци (в червено, вдясно от Базар Илиянци) е с правописна грешка, “Илянци”.
 13. В поясненията долу вдясно:

a) следва “Булевард, улица” да са преведени Boulevard, street; Не следва да са заедно по принцип, но ако трябва е хубаво да са пояснени и двете.

б) Отново в поясненията долу вдясно: Terminal stop не звучи правилно — не съм специалист, но имам C2 ниво и дори да е правилния термин, просто не звучи правилно. Спокойно може да се замени с End of line / Last stop и подобни.

в) One-way, вместо one way.

г) градски и крайградски маршрути/линии могат да се изменят за благозвучност. Inner city transport route вместо Urban Transport Route — не е перфектно, тъй като има негативна конотация в рамките на Американски английски, но определено Urban не е най-подходящата дума и следва да се търси алтернатива. Suburban е правилно да се използва само за транспорт ходещ до външен квартал. За транспорт продължаващ до отделно село/град следва да има отделно групиране и съвсем друг термин.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Arekusu Rin’s story.