تنها راه افزایش بازدید سایت به صورت رایگان

Ali Akbar Faraj
Sep 29, 2018 · 4 min read

شرکت های بزرگ مثل اپل و خیلی از شرکت های مرجع قبل از اینکه محصول یا خدمتی را عرضه کنند آن محصول را بارها و بارها تست می کنند. اگر شما محصولی دارید یا جز شرکت های خدماتی هستنید بهتر است برای اینکه ضرر نکنید به دنبال افزایش بازدید سایت به صورت رایگان باشید تا محصول خود را تست کنید. در این مقاله در رابطه با اشتباهات رایج و راه های عملی و کاربردی افزایش بازدید سایت برای تست محصول می پردازیم.

اشتباهی که ممکن است سایت شما را نابود کند.

اخطار: اشتباهی که ممکن است سایت شما را نابود کند

نرم افزار افزایش بازدید سایت به صورت رایگان

با استفاده از این نرم افزار ها بازدید سایت شما به صورت غیر واقعی افزایش پیدا می کند. اما گوگل از کجا می فهمد که شما از راه های غیر واقعی برای افزایش ترافیک سایت خود استفاده کرده اید؟

گوگل مثل یک انسان فکر و عمل می کند. گوگل پارامتر هایی مثل میزان ماندن بازدید کنندگان در سایت و میزان فعالیت را مورد ارزیابی قرار می دهند. به نظرم گوگل در مواجه با سایت شما این سوالات را از خودش میپرسد؟

 • چند نفر در صفحه اول (گوگل) بر روی سایت شما کلیک می کنند؟
 • بازدید کنندگان چقدر در سایت می مانند؟
 • این مطلب چقدر از دید بازدید کنندگان جذاب است؟
 • این بازدید کنندگان بیشتر از کدام کشور ها هستند؟
 • آیا عملی در سایت انجام می دهند؟
 • چند سایت معتبر این صفحه از سایت را توصیه کرده اند؟

پس نرم افزار افزایش بازدید سایت به صورت رایگان ممکن است سایت شما را نابود کند.

بهترین راه افزایش بازدید سایت به صورت رایگان

بالا بردن بازدید سایت در گوگل

می خوام یک مدل جذاب بهتون معرفی کنم که شاید بارها با آن قبلا روبرو شدید.

فرض کنیم شما سیر هستید و بهتون یک تکه پیتزای رایگان تعارف کنند. پیتزایی داغ با خمیر نازک. همراه با پنیر فراوان که وقتی اونو از توی ظرف بر میدارید پنیر آن کش میاد.

به نظرتون میتونید از آن تکه بگذرید؟ من که اصلا نمیتونم.

افزایش بازدید واقعی

بیایید برای کسب و کار خودتون چند تا تکه پیتزای رایگان واقعی تولید کنید. منظورم خود پیتزا نیست یقیناً، به مثال های زیر توجه کنید.

 • مثلا اگر دندان پزشک هستید بیایید آموزش بدید که بعد از دندان کشیدن چه غذایی بخوریم. یا چه چیزی بنوشیم که درد دندان کمتر حس بشه. فردی که این مطلب را در گوگل می خواند حتما دیگر صفحات سایت دندان پزشکی را می خواند.
 • مثلا اگر برقکار ماشین هستید و به دنبال کارهای خدماتی هستید. باید مردم را مطلع کنید که از کجا بفهمند اگر مشکلی برای خودرو به وجود آمد مشکل برقی دارد یا خیر. و یا از کجا از سلامت برقی خودرو خود اطمینان حاصل کنند.
 • مثلا اگر نقاش هستید و می خواهید نقاشی های خود را در اینترنت بفروشید بیایید به معرفی نمایشگاه های نقاشی بپردازید و خود در آن نمایشگاه ها حضور یابید.

البته این بازدید واقعی نیازمند این است که شما به صورت مرتب تولید محتوا کنید. ولی اگر در سایت خود تصمیم بر این گرفته اید که ماهیانه یک مطلب درج کنید بهتر است از تبلیغات پولی در گوگل استفاده کنید تا ترافیک سایت خود را افزایش دهید. ولی در نهایت به مدت محدودی در صفحه نخست قرار خواهید گرفت

همین الان تصمیم بگیرید و کار را آغاز کنید.

چون شما متخصص این کار هستید حتما در کمتر از ۲ ساعت می توانید یک مطلب چند پاراگرافی تولید کنید.

همانطور که میبیند به راحتی می توانید مطالب رایگانی تولید کنید که با استفاده از آن ها بازدید سایت خود را افزایش دهید.

بعد از اینکه متوجه شدید که چه مقاله ای باید بنویسید شروع به مقاله نوشتن نکنید.

بالا بردن آمار بازدید به صورت رایگان

قبل از نوشتن مقاله باید عنوان آن را انتخاب کنید. نکته اینجاست که عنوان بر اساس کلماتی نوشته می شود که مخاطب آن ها را جستجو می کند.

بعد از اینکه لیست کلمات کلیدی خود را مشخص کردید می توانید از نمونه عنوان های زیر یک عنوان جذاب انتخاب کنید.

آیا شما هم می خواهید فقط در ………….. ، موفق به ……………………………. شوید؟

مثال: آیا شما هم می خواهید فقط در نیم ساعت ، موفق به ساخت کیکی خوشمزه شوید؟

…………………………………….

کدام را ترجیح می دهید؟ ……………….. یا ……………………..؟

مثال: کدام را ترجیح می دهید؟ بازاریابی اینترنتی(غیر حضوری) یا بازاریابی حضوری تو این گرما؟

چگونه می توان مقاله و مطالب رایگان در حوزه خودمان را تهیه کنیم؟

 • از مقالات و مطالب انگلیسی زبان در حوزه کاری خودتان استفاده کنید.
 • به نویسندگان و متخصصین این حوزه واگذار کنید.
 • در اینترنت جستجو کنید.

Originally published at khateyek.com on September 29, 2018.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade