Adalet.

Adalet ancak tarafların masumiyetine kanaat getirenlerin eseri olabilir.

Ali Yılmaz 
16.04.2017 * istanbul


Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ali Yilmaz’s story.