Anatomik Refleks.

İnsan, kendini ifade edemediğinde yada güvende hissedemediğinde göz kapağını kapatır gibi anatomik refleks gösterir, işte buna öfke diyorum.

Öfkeli insanları çeşitli isimlerle hedef göstermek yerine, bu insanların, anatomisine yönelik saldırılar irdelenmelidir.

Ali Yılmaz

20.06.2017 * istanbul

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ali Yilmaz’s story.