‘Doğaya dokunma!’

1980'de ABD’nin en büyük millî parkı olan Yellowstone’da, ağaçların dörtte birinden fazlasını yok eden bir yangın çıktı.

Park görevlileri ve eyalet valisi ise bu olay karşısında ortak bir karar aldı: Yangın yıldırım yüzünden başladığı için kendi kendisine sönmesi beklenecekti; doğanın yol açtığı durum, doğa tarafından düzeltilmeliydi.

O dönemde ABD’de bu olayla ilgili pek çok farklı görüş dillendirildi.

Mesela bir grup, yangının sönmesi beklendiği için “felaket”in büyüdüğünü söyledi.

Diğer grup ise buna felaket değil, bir doğa olayı dedi ve hangi bedel ödenirse ödensin alınan kararın doğruluğunu savundu.

Aradan geçen onca yıldan sonra “Hangisi doğruydu?” diye sormak çok anlamlı mı bilinmez fakat ABD’de millî parkların kuruluşu “doğaya dokunma!” ilkesine dayanıyor.

Tabii bu ilkenin oluşturulması ve bundan türetilen kanunların sert şekilde uygulanması, epey bir ağaç katliamından, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tükenmeye yüz tutmasından sonra gerçekleşti.

Kısacası ABD, kendi sınırları içindeki doğal alanları “Biz ne yapıyoruz?” sorusunun ardından korumaya aldı; vakit çok geç olmadan önlemleri sıraladı ve doğayı kendi hâline bıraktı…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ali Bulunmaz’s story.