Devirci

Zihnim gözlerimin arkasına

Ne yaptığını bilir, durumu kabullenmiş bir

Tavırla, tavrını takınmayla

Kaydı kaydıraktan, arkasına, ortasına

İşte, güç budur

Kuklaya çevirdi gözlerimi

Dahası vardı

Vahası dardı

Perdeyi indirdi ve filmi oynatti

İp üzerinde

Ben

Cambazım, ama güçlü ama mecbur

Güçlü mecbur, dalgalı demek gerek buna

Briyantinli, yakışıklı dalgalar

Dalgalı düzler, kahverengimsi turuncum

Arada bir tane de sarı, hem de sap

Kıyılmış kahverengi, turuncu, sarı

Kıyılmış olsun ki, bol olur yüzeyinin alanı

Hata da yapsam; doğrusuna yer var

Ne güzel

Yazıyor doğrusunu yanlışıyla

Vücutlarım kaldıraç tertibatını tetikliyor

Zamansa şaryoyu

Satır satır diziliyor hayatın kompozisyonuna

Oğ-lum-uz.

Like what you read? Give Ali Eren ATICI a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.