Bu soruya verilecek cevabı dünya üzerinde hiç kimse bilmiyor ancak inanıyor.
Bu çok kapsamlı varoluşsal bir soru.
Berat
1

Yanıtınız için öncelikle teşekkür ederim Berat Bey

Madem sorguladıklarımızın cevabı bilinmiyor neden inanmak durumunda kalıyoruz Bu zorunluluk niye.

Ya varsa ya yoksa şeklinde deyip ikisi arasında gidip gelen toplumlar haline geldik.

Varsa Tamam yoksa hapı yuttuk.

Nedir bu çelişki şimdi .Zorla soru sorup cevap almaya benziyor.

Burada anlatmaya çalıştığım durumlar sorduğun sorular benim haklı olup olmama durumumla da ilgili değil Yeter ki gerçek olan şey ne ise onu bilelim onu bulalım benim tek gayem bu..

Bir yerde okumuştum kısa bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle

3 Arı varmış bir gün gece yarısı dolaşırken uzakta bir yerde bir parıltı görmüşler bu üç arı bunun ne olduğunu çok merak etmişler ve öğrenmek istemişler kendi aralarında konuşmaya başlayan arılar bu işin çözümünü sırayla olabileceğini düşünmüşler 3 arıdan bir tanesi o parlayan nesneye doğru biraz yaklaşmış geriye dönüp diğeri 2 araya o nesnenin Işık olabileceğini söylemiş 2. Arı ise bunun biraz daha ileriye ilerisine giderek kanatlarını yandığını ve bunun bir sıcaklık verdiğini düşünerek bunu ısıtıcı bir şey olduğunu söylemiş üçüncü arı ise yani sonuncu arı o nesnenin içine girip onun ne olduğunu öğrenmek istemiş o nesnenin içerisine girmeyi de başarmış ama geriye dönüp anlatılmamış Hikayenin sonunda bu üçüncü arının yani son arının gerçeği ve öğrendiğini geriye dönüp anlatamadığını söylüyor Açıkçası bu konuyla ile ilgili fikrinizi de paylaşırsanız sevinirim.

Birilerine bir şey anlatmak gibi ispatlamak gibi derdimiz de yok belki ama bu bile çaresizce bir olaydır yani sorgulamak bile çaresiz boşu boşuna bir zaman kaybı kim bilir

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.