C Programlama Dili Algoritma Geliştirme Örnekleri

Bilgisayar mühendisliği programına ilk başladığımda gördüğümüz tek yazılım dersi Algoritma ve Programlama-1 dersiydi. Bu derste C programlama dilini gördük. Üniversiteye başlayana kadar bilgisayar ile aram iyi olmasına rağmen, yazılım ile alakalı hiçbir ilerlemem olmamıştı.

Hal böyle olunca ilk programlama dili öğrenme maceramda normalin biraz üzerinde zorlandım ve internetten faydalanmak istedim. Uzun uzun dokümanlar okuyabilirim ki okudum da ama bir yerden sonra bazı şeyleri direkt olarak kod üstünde görmek benim için daha kalıcı oluyor. Bu kişiden kişiye göre değişebilir ama benim gibi olan kişiler vardır diye düşünüyorum. Bir problem üzerine uzun süre düşünmek bile bir çok şeyi öğretiyor. (tabi zaman sıkıntısı varsa daha hızlı düşünüp daha hızlı kod yazabilmek önemli)

Bu noktada Github üzerinden C dili ile alakalı örnekler aradım ve buldum. Ama bazıları ya çok karışık yazılmıştı ya da çalışmıyordu. Türkçe olarak kaynak bulsam da yeterli olmadığını düşündüm ve ben de katkı sağlamak adına yazdığım kodları bir yerde toplamaya ve yayınlamaya karar verdim. Yayınladıklarım, gerçekten bu alan için çok basit kodlar olsalar da başlangıç aşamasında olan bir kişi için fayda sağlayacağını düşündüğüm ve eksikliği hissedilebilecek şeyler. En azında ben eksikliğini hissetmiştim. Umarım ihtiyacı olan kişilere faydam dokunur.

1- Metni yazdırırken her satırda bir karakter yazdıran program

2- Dizi elemanlarını sıralayan program

3- Basit ve gelişmiş seçeneklere sahip hesap makinesi

4- 10 tabanındaki sayıları 2 tabanına çeviren program

5- Girilen uzunlukta Fibonacci sayılarını bulan program

6- Faktöriyel hesaplayan program

7- Verilen sayının kaç basamaklı olduğunu bulan program

8- Bir dizi içerisinde başka bir dizinin kaç kere geçtiğini ve indexini bulan program

9- Dizideki en büyük integer değeri ve indexini bulan program

10- Verilen üç sayının en büyüğünü bulan program

11- Verilen sayının Armstrong sayısı olup olmadığını bulan program

12- Harf tahmin oyunu

13- Sayıların toplamı ve ortalamasını veren program

14- Sayı tahmin oyunu

15- Asal sayıları ve Germain asal sayıları bulan program

16- 1den 10a kadar olan sayıları yazdıran program

17- Verilen metnin tersini yazdıran program

Github üzerinden yıldız verirseniz mutlu olurum. Teşekkür ederim, başarılar. Soru ve sorunlarınız için benimle iletişime geçebilirsiniz.

--

--

--

I’m Alihan and 19 years old. I am student of computer engineering 2th grade at Necmettin Erbakan University. I love Software & Digital Marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alihan Demirdaş

Alihan Demirdaş

I’m Alihan and 19 years old. I am student of computer engineering 2th grade at Necmettin Erbakan University. I love Software & Digital Marketing.

More from Medium

[ SDL2 — Part 7] Loading png files

UE4 C++ Dynamic Widget Switcher

Static and dynamic libraries in C

Improving Stability with Modern C++, Part 5 — Revisiting the Rule of Three