Image for post
Image for post

I wanted to write about Terraform, the Orchestration tool that I enjoy using in my own environment. I actually have a lot to write, but I want to solve a lot of problems about Terraform with this article. First, let’s add a Custom Provider to Terraform. Which is vRealize Automation Cloud Plugin, one of VMware’s latest technologies, so that we can solve the complex installation of this new technology.

I hope what I tell you will be useful.

So let’s start 🙂

Terraform Installation

Terraform is an Orchestration tool designed for “Infrastructure as Code” structure that helps you manage your…


Image for post
Image for post

Bir felaket(disaster) anında ne olacak?

Birden fazla Site’ınız olduğunu ve large scale bir ortam yönettiğinizi hayal edelim. VVD özelinde VROPS Maneger içinde bir kurtarma planı oluşturabilirsiniz. Bunun için bazı yapılandırmalara ihtiyacınız var. Mesela birden fazla Node çalıştıran ve Load Balanced bir Analytic Cluster gibi. Herhangi bir fail anında ise Site Recovery Manager (SRM) tarafından sisteminiz korunuyor.

Değinmek istediğim bir hususta, VVD’de 3 Node medium size bir kurulum yapıyorduk. Yani bir önceki yazımda bahsettiğim Analytic Cluster ve Remote Collector Gruplara sahip oluyoruz. Herhangi bir felaket anında da SRM ürünü taşıma işlemini sadece Analytic Cluster’ı taşıyarak gerçekleştiriyor. Remote Collector Grup içerisinde herhangi…


Image for post
Image for post

Operations Management mimarisi SDDC’nin diğer çözümleri hakkında data loglarını ve monitoring işlemini merkezi olarak destekler. Operations Management katmanında fiziksel infrastructure, virtual infrastructure ve tenant workload’ları akıllı ve dinamik bir operasyonel yönetim için bilgiler toplayarak sistemi gerçek zamanlı olarak izler. Topladığı bilgileri de monitoring data ve topology data olarak iki gruba ayırabiliriz.

Monitoring Data: Metrikler ve log datalarıdır.

Topology Data:Fiziksel ve sanal compute, networking ve storage objeleridir.

vRealize Operations Manager özel analitik algoritmalar kullanarak SDDC’deki birden fazla veri kaynağının çalışmasını izler ve analiz eder. Bu algoritmalar VROPS’un izlediği her objenin davranışını öğrenmesine ve tahmin etmesine yardımcı olur. Sonrasında da kullanıcılar; view’lar…


Image for post
Image for post

Merhaba, VMware Validated Design özelinde vRealize Operations Manager hakkında başladığım yazı dizimin ikinci yazısı ile devam ediyorum. Keyifli okumalar.

Öncelikle vRealize Operations Manager (VROPS) ürününün ne olduğu hakkında daha önceden yazılar yazmıştım. Temel olarak sizin ortamınızı monitör eden ve mevcut problemlerinizi belirleyip olası problemleriniz için sizleri uyaran, raporlar çıkartıp gelecekte sisteminize neler yapmanız gerektiğini öneren senaryoları içeren bir operasyon yönetim ürünüdür.

Peki tamam VVD bir Data Center tasarım modeli, VROPS da Operasyon yönetim uygulaması ne gibi bir bağları var?

İşte bu sorunun cevabı VVD’nin kurduğu mimari içerisinde sistemin monitoring işlemleri için vRealize Operations Manager ürününü kullanıyor olmasıdır. VVD tasarımını kullanmak…


Image for post
Image for post

Merhaba bu yazımda sizlerle VMware Validated Design (VVD) özelinde vRealize Operations Manager yani VROPS konuşmak istiyorum. 3 serilik bir yazı dizisi olacak ve sonunda bu konu hakkında ki tüm teknik detaylara hakim olmuş olacağız. İyi okumalar dilerim 😊

vRealize Operations ürününü daha önceki yazılarımda sizlere bahsetmiştim ancak VVD pek aşina olunan bir tasarım değil. Bu nedenle ilk olarak VVD’den bahsedeceğim daha sonra da VROPS’un bahsetmediğim teknik detaylarıyla da bu yazı dizisinde karşılaşacaksınız.

VMWARE VALIDATED DESIGN?

Bir veri merkezimiz olduğunu hayal edelim ve bu veri merkezimizin Software Design Data Center olarak tasarlanmasını istiyoruz. Bu şu demek oluyor: Data Center’ımız için sanallaştırmanın…


Günümüzde artık değişen ve gelişen teknoloji sebebiyle donanımlardaki yüksek performans donanımları yöneten uygulamalarda hem ihtiyaç hem de gelişme mecburiyeti bırakıyor buna en iyi örneklerden bir tanesi de Fault Tolerance 6.7 ile gözüme çarptı. Fiziksel işlemcilerin güçlenmesi ve daha fazla çekirdek destekliyor oluşu artık sanal makinalarında daha fazla çekirdeğe sahip olmasını mümkün hale getiriyor. Bu durumda artık daha fazla çekirdeğe sahip sanal makineleri çalıştırabilmemize neden olur. 8 vCPU’lu kritik sanal makinelerin de gereksinimleri göz önünde bulundurularak VMware Fault Tolerance korumasında sanal makine başına düşen vCPU değerini 4vCPU’dan 8vCPU’ya çıkartarak bence en büyük değişikliklerden birini gerçekleştirmiş.

  • Fault Tolerance protected (Enterprise Plus) sanal…

Merhaba bugün sizlere IT’nin bana kalırsa en dikkat edilmesi gereken konularından biri olan Fault Tolerance hakkında yazıyorum.

Fault Tolerance temel anlamda zamansız ve plansız gerçekleşen sistem çökmeleri kapanmaları ve çalışacak durumda olmamaları gibi durumların tamamen ortadan kalkması adına geliştirilmiş ve VMware’in sürekli geliştirmekte olduğu bir yapı. Fiziksel makinenizin kapandığı bir senaryoda, sanal makinelerinizin diğer fiziksel makineden kaldığı yerden çalışmaya devam etmesine dayana bir çalışma mantığına sahiptir. Tabi kısıtlı kaynaklar göz önüne alındığında tüm sanal makineleriniz olmasada en kritik uygulamalar Fault Tolerance sayesinde çalışmaya kaldığı yerden devam edebilecektir.

Donanım kesintisi olduğu anda vSphere Fault Tolerance aksama süresini ortadan kaldırmak ve veri…


Merhabalar sizlere VMware vMotion işleminden bahsetmek istiyorum. vMotion, temel olarak çalışan sanal sistemlerin kapatılmaya ihtiyaç duymadan bir fiziksel sunucudan diğerine taşınmasıdır. Bu taşınma esnasında sunucu işlemlerinde duraklama veya aksama olmaz, data center dinamik bir şekilde çalışmaya devam eder.

VMotion işleminin 2 farklı şekli vardır. Bunlardan biri Storage vMotion diğeri ise vMotion(virtual machine)’dır.

vMotion yapılması için vCenter ve Cluster olması şartdır. Storage vMotion’da ise sadece vCenter olması yeterli. Ancak vMotion’da virtual machine’leri farklı host’lara taşıyacağımız için minimum 2 tane host olması gereklidir. Ayrıca virtual machine’in barındığı datastore’u taşıyacağınız host’unda görmesi gerekmektedir. Eğer virtual machine Local datastore’da barınıyorsa vMotion yapamazsınız. …


Image for post
Image for post

Merhabalar, bugün sizlere Disaster Recovery’nin ne olduğundan ve VMware Site Recovery Manager ürününden kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle,

Mevcut sistemlerimizin sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok emek veriyoruz ve tabi ki de sistemlerimizin istediğimiz şekilde çalışmasını isteriz. Ancak her ne kadar olması gerekeni yapsak da elimizde olmayan durumlar gerçekleşebilir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afet ve felaket durumlarında bizim farklı planlara sahip olmamız gerekiyor. İşte Disaster Recovery’de tam bu durumlarda sistemimizi kurtarmak, çalışmaya devam etmesini sağlamak ve kesinti yaşamamak adına geliştirilen planlar bütünüdür. VMware dünyasında Disaster Recovery dendiğinde akla ilk gelenlerden biri Site Recovery Manager (SRM) ürünüdür. …


Merhabalar bu yazımda sizlerle Storage Cluster ve Storage DRS konuşmak istiyorum.

Cluster yapısı aslında performansı, kapasiteyi ve güvenilirliği arttırmak için birlikte çalışan iki veya daha fazla Storage Server’ın birarada kullanılmasıdır. Cluster yapısı bizim için iş yüklerini(workloads) her sunucuya dağıtır ve sunucular arasındaki transferi yönetir. Cluster yapısı sayesinde dosyalar fiziksel konumundan bağımsız olarak herhangi bir sunucudan tüm dosyalara erişim sağlar. Ek olarak bir Datastore cluster içerisinde 32 adet Datastore bulunabilir.

Öncelikle DRS kavramından bahsetmek istiyorum. DRS( Distributed Resource Scheduler), temelde yüklerin efektif şekilde dağıtımında bize yardımcı olur. Fiziksel sunucular arasında sanal makinaların oluşturduğu CPU ve Memory gibi donanımsal kaynakların yük dağılımlarını…

Ali ihsan Kaya

Calm Down ! I am Engineer/Consultant :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store