Ny Naprapat & Fystränare på kliniken

Till sommaren 2018 kommer vi få en ny medarbetare på kliniken, här kommer en introduktion.

Om John

Mitt namn är John Anderberg, 26 år gammal och är i nuläget bosatt i Stockholm där jag pluggar tredje året på Naprapathögskolan. Till sommarn kommer ni att hitta mig på Alingsås Rygg & Idrottsklinik, men tänkte tjuvstarta lite med att börja skriva om saker som jag tycker är viktigt inom ramarna för hälsa och välmåeende i den här bloggen.

Att utbilda sig till naprapat och arbeta med hälsa är något som successivt växt fram hos mig under flera år. Jag har alltid haft en passion för att illustrera och designa saker, något som än idag finns kvar. Så efter gymnasiet började jag plugga till Ingengör inom teknisk design. Men efter ett års studier insåg jag att glöden för detta slocknat och faktumet att en dag bli placerad framför en dator och designa diverse saker som vi redan har överflöd av i här världen nu inte var speciellt lockande längre.

Vad driver mig

Intresset för hälsa och att hjälpa människor öga mot öga tog istället över. Första steget var att utbilda mig till personlig tränare, och snabbt därefter blev naprapat den naturliga fortsättningen för att få mer kunskap. Utöver naprapatutbildningen har jag parallellt utbildat mig inom Applied Functional Science (AFS) på Gray Institute i Detroit som bygger på mer funktionella strategier om hur kroppen är skapt att röra sig, och hur den faktiskt rör sig. Detta tillsammans med naparapatin utgör “grundpelarna” för mig.

För ca ett år sedan fick jag kontakt med Yohanna här på Alingsås Rygg & Idrottsklinik, och det visade sig att vi båda delar samma åsikter och värderingar om hur behandling, rehab, prehab osv. bör gå till inom vårt yrke. Så nu när ni vet lite om vem jag är och hur jag hamnade här, tänkte jag berätta om hur jag tänker gällande det här med att få människor mer smärtfria.

Det finns inget “One-size fits all”

Under hela min uppväxt har jag blivit inlärd att följa specifika riktlinjer och regler, vare sig det handlat om grammatik på svenskalektionerna, eller vilka övningar man skall göra efter ett diskbråck. Problemet är dock att jag är väldigt dålig på att följa regler. Jag har svårt att memorera allt och blandar lätt ihop saker. Så för mig har det alltid handlat om att finna logik i det jag gör, för männiksokroppen är ju komplicerad, och då menar jag verkligen komplicerad! Trots att de allra flesta av oss består utav ca 200 ben så är vi alla unika individer, med unika kroppar, unika krav och unika mål. Det finns inget protokoll eller så kallad “One-size fits all” som fungerar för alla.

Om du sitter ned och läser detta skulle jag vilja att du ställer dig upp, Sträck ut höger arm rakt fram till axelhöjd, för armen så långt åt vänster som det går (för armen så nära “klockan sex” som det går). Utan att veta någonting om dig så kan jag med största sannolikhet säga att din vänstra fot har vridits utåt, och höger fot inåt, häftigt va? När jag rör armen så händer något ända nere i foten. En väldigt bra påminnelse om att kroppen är en sammankopplad enhet i motsats till enskilda ben, muskler och leder som arbetar var för sig. Varje del är beroende av den andra, en kedjereaktion.

Symptom & orsak

Låt oss ta knäproblematik som ett exempel. Symptomen sitter i knät, men själva orsaken/källan sitter oftast någon annanstans. Chansen är större att det är ett resultat av att andra områden som foten, höften eller bröstryggen inte fungerar som de ska och nu har stackars knät fått tagit smällen. Visst, blir jag tacklad rakt på knät i en fotbollsmatch så är det där som orsaken sitter. Men långt ifrån alla skador sker vid direktkontakt, utan är snarare degenrativa. Alltså skador som uppkommer på grund av successiv förslitning under en längre tid, oftast på grund av att något inte fungerar som det ska.

Så för mig som naprapat är målet att hitta orsaken till skadan och utifrån det använda strategier för att skapa bättre, mer effekta förutsättningar för att personen ska bli kvitt skadan och att den inte kommer tillbaka. Nyckelordet är “framgång”: istället för att bryta ned naturliga rörelsemönster med artificiella övningar, betonas istället det som personen redan kan göra och därifrån utgår vi. Jag har hört att tre stora faktorer som driver oss här i livet är smärta, rädsla och skuld. Min spontana reaktion är att dessa symboliserar något negativt. Men jag vill även tro att dessa tre saker är det som i slutändan kan driva en person till färändring, om man bara skapar rätt förutsättningar med uppmuntran, förtroende och medkänsla.

/John

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.