Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
3.8K106

“ Bu tek tanrılı din iddiaları coğrafyası dışında, bahsi geçen tanrının diğer kıtalarda insanları uyarmak üzere gönderdiği elçilerinin olmaması garip değil mi? Neden Güney Amerika’nın bir peygamberi yok? Neden, Sibirya halkı tanrı tarafından uyarılmamış? Avustralya’ya inen kutsal kitap nerede?”

Mesela sırf şu paragraf bile İslam hakkında bilginizin neredeyse olmadığını çok rahat kanıtlıyor.Bu kadar saf olunmaz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.