Commit de yapabilirsin. Daha sonra git reset HEAD~1 (ya da HEAD~2 artık kaç tane commit yaptıysan) ile commitleri en sonda iptal aynı adımları uygulayabilirsin. Zaten önerilen de 1 PR için 1 commit yapmaktır. Atıyorum 3 ay sonra git tarihçesine baktığımda, 1 özellik için tek bir tane “profil sayfası değişiklikleri ” şeklinde commit görmek; aynı özellik için “gönder butonu”, “iptal butonu” vs. gibi 3–5 tane commit görmekten daha iyidir bence.

    Cüneyt Aliustaoğlu

    Written by

    http://cuneyt.aliustaoglu.biz/