Aljaz Peklaj
Aljaz Peklaj

Aljaz Peklaj

Co-Founder of Brandground I Young Entrepreneur I Brand Developer I e-Commerce Specialist I Digital Marketing & Instagram Expert I www.brandground.net