Bu içerik Fatır olan Allah ile alakalı ziyaretçiyi etkileyen ve bilgi edinmek isteyen kişinin aklında önemli etki bırakan bilgiler içermektedir. Pür dikkat okuduğunuz takdirde Güç ve kudret sahibi Allah’ın Fatır ismi ile ilgili çok faydalı bilgiler edinmiş olacaksınız. Yazıyı en sona kadar okuduktan sonra sosyal medya platformları üzerinden PAYLAŞMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!!!

“Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat.” (Yusuf Suresi, 101)

Yaşadığımız dünyaya baktığımızda, üzerinde canlılığın oluşabilmesi için özel olarak düzenlenmiş olduğunu görürüz. Dünya’nın uzaydaki konumu, canlıların ihtiyacı olan her türlü detayın Dünya’da var olması bu gezegenin üstün bir aklın eseri olduğunun apaçık delilidir.

Yaşam için son derece elverişli yaratılan bu gezegenin üzerinde yaşayan canlılara baktığımızda da aynı gerçekle karşılaşırız. Dünya üzerinde var olan tüm canlılarda hayranlık uyandırıcı bir yaratılış söz konusudur. Her canlı kendisi için uygun ortamda, uygun bir vücut yapısıyla yaşam sürmektedir.

Bunun yanı sıra tüm canlıların oluşumundaki detaylar incelendikçe karşılaşılan yaratılış gerçeği daha da netleşmektedir. Her canlının temel yapı taşı olan hücre, içindeki tüm organelleriyle tek başına mükemmel bir sisteme sahiptir. Hücredeki düzen öyle kusursuzdur ki, canlılığın tesadüfen meydana gelmiş olmasının imkansızlığını tek başına kanıtlamaktadır.

İşte çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz tüm detaylarda apaçık şekilde Yaratılış’ın izleri vardır. Kuşkusuz bunların tümünün var eden herşeyin Yaratıcısı olan Allah’tır. Kainattaki varlıklara ait olan en ufak bir detayda dahi Rabbimiz’in kusursuz sanatını görmek mümkündür. Allah, yarattığı sistemin kusursuzluğunu Mülk Suresi’nde şöyle haber vermiştir:

O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3–4)

De ki: “O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben Allah’tan başkasını mı veli edineceğim?” De ki: “Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma.” (denildi.) (Enam Suresi, 14)

Resulleri dedi ki: “Allah hakkında mı şüphe (ediyorsunuz)? O, gökleri ve yeri yaratandır; O, sizi, günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor.” Dediler ki: “Siz, bizim benzerimiz olan birer beşerden başkası değilsiniz. Siz bizi, babalarımızın taptıklarından çevirip-engellemek istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin.” (İbrahim Suresi, 10)

De ki: “Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz?” De ki: “Sizi yeryüzünde üretip-türeten O’dur. Siz O’na toplanıp götürüleceksiniz.” (Mülk Suresi, 23–24)

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Allah’ın Fatır İsmi İle İlgili Bilgilendirici Belgesel

Allah’ın Fatır ismi İle Alakalı bu belgesele bakmanızı tavsiye ederim. Click To Tweet

Allah’ın Fatır İsmi İle Bağlantılı Geniş Bilgi

Allah’ın Fatır adı, Yüce Allah’ın sahip olduğu sonsuz sıfatlar içerisinden sadece birisidir. Herkesin Güç ve kudret sahibi Allah’ı Fatır adı ile tanıması ve tanıması fazlaca önem taşımaktadır. Allah’ın Fatır adı ile ilgili bilgi derinliği kazanmak ve bilgi birikiminizi artırmak istiyorsanız, bu site gerçekten sizin için güzel bir website özelliğini taşımaktadır. İmanlı bir insan, Güç ve kudret sahibi Allah’ın Fatır adı hakkında bilgi birikimini daha çok artırarak imani yönünü daha çok güçlendirmelidir.

Yüce Allah’ı samimi bir şekilde anmayan bir insanın gerçek bir şekilde mutlu olması söz konusu değildir. Mutluluk ancak Güç ve kudret sahibi Allah’ı her zaman içten bir şekilde anmak ve O’na şükretmek ile mümkün olur. Yüce Allah’ın Fatır ismi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız sizi Güç ve kudret sahibi Allah’a daha çok yakın olmanızı sağlayacaktır.

Kısacası; Güç ve kudret sahibi Allah, alemlerin Rabbi olarak her şeyi sonsuz sevgisi ve sonsuz rahmeti ile kapsamıştır. Allah’ın Fatır adı ile ilgili daha çok bilgi ile bilgilenerek, bu rahmete sonsuza kadar kavuşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Allah’ın İsimleri.com