‘Eigenlijk zijn we allemaal rascistisch’

Dit was de conclusie van taalwetenschappers in het programma Kennis van Nu over het project Sprekend Nederland. Naar aanleiding van hoe iemand spreekt komen er bewust of onbewust allemaal vooroordelen naar boven. In het programma zie je hoe mensen elkaar genadeloos beoordelen en behandelen naar aanleiding van hoe iemand spreekt. Kijk hier de aflevering terug.

Afgelopen donderdag 28 januari bestede het programma De Kennis Van Nu (http://www.dekennisvannu.nl/site/special/Sprekend-Nederland/17#!/ ) uitvoerig aandacht aan de app Sprekend Nederland en de verzamelde data (19:20 op NPO2). De app is gemaakt door Alledaags sinds de lancering in december al bijna 5000 keer gedownload!

Wat vinden anderen van jou naar aanleiding van hoe je praat?

Met de app spreek je stukken tekst in en naar aanleiding van deze ingesproken stukken, beoordelen anderen jou. Zelf ook eens proberen?

Download hier de app:

Apple
https://itunes.apple.com/nl/app/sprekend-nederland/id1057119202?mt=8

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ntr.sprekendnederland&hl=nl#details-reviews

Kun je niet genoeg krijgen van deze materie?

Meer weten? Dan hebben we nog een tip voor je: voor 3Lab wordt het programma Bent Spreekt Nederland (http://www.dekennisvannu.nl/site/special/Sprekend-Nederland/17#!/) ontwikkeld, waarin de Vlaamse muzikant Bent van Looy probeert de verschillende manieren van spreken te ontrafelen. Die afleveringen staan vanaf 29 januari online.

Meer weten over De Kennis Van Nu & Sprekend Nederland? Kijk op http://www.dekennisvannu.nl/site/special/Sprekend-Nederland/17#!/

Benieuwd naar Bent Spreekt Nederland? Kijk op http://www.npo3lab.nl/series/bent-spreekt-nederland/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.