Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
979

Haklisin tabii fakat amerika’daki yalan ozgurlugun de propagandasini yapman gereksiz olmus. Amerika her zaman -mis gibi yapar. Diger verdigin bilgiler cok degerli. Tesekkurler

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.