Dat je dat als conclusie trekt uit zijn brief vind ik merkwaardig; het voelt voor mij alsof je het expres op een negatieve manier probeert te interpreteren.
Bedankt voor je reactie, Melanie! Je haalt veel punten aan waar wij het ook over hebben gehad.
Rahul
53

Twee dingen:

Ze probeert het niet expres op een negatieve manier te interpreteren. Als dat zo is dan doe ik dat ook. Wat je hier ziet is gewoon iemand die daadwerkelijk een ander perspectief heeft over iets. Diversiteit zorgt voor verschillende meningen over serieuze onderwerpen en ja dat is eng/ongemakkelijk/ongewenst.

Uit jullie correspondentie kan ik lezen dat net als iedereen jullie op jullie eigen manier en tempo deze ontwikkeling meemaken. Dat is prima. Maar van A-spelers zoals jullie zou ik verwachten dat je wat betreft code niet het wiel opnieuw gaat uitvinden maar ook niet wat betreft je organisatie. Veel mensen en bedrijven zijn jullie al voorgegaan en je zou daar je voordeel mee kunnen doen.

Like what you read? Give Alper Çuğun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.