RAsyonel Tanrılar

Bugün günlerden rasyo hesabı. Herşeyin sebep sonuç ilişkisini insanların eline bıraktığımız bu dünyada ne kadar mantıklıyız? İnsan rasyonel midir irrasyonel mi?

Bugün bu soruların cevabını bulamayacağız. Aslında denemeyi buraya kadar deneyip, oldu - olmadı demeden bırakabilirdim. Ama basit bir Wikipedi yolculuğuna çıkmak istiyorum.

Daha da başta TDK’ya bir hal hatır soralım:

rasyonel
sıfat Fransızca rationnel
Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
Rasyonel bir çalışma.

Hayır bu rasyonel bir çalışma değil.

Wikipedi de öyle diyor aslında: “Determining optimality for rational behavior requires a quantifiable formulation of the problem, and making several key assumptions.”

Yahu siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Varsayımlarla çıktığınız bir yola mantıklı mı dediniz? Aslında ne dediğinizi bilemem. Bu Wikipedia makalesini siz yazmadınız. Ama bu da benim varsayımım. Kendi tanımıma göre tutarlıyım. Genelgeçer olarak kabul edilen bir siteyi referans aldım. Benim de “mantıklı” olduğumu gelin kabul edelim. Ya da etmeyelim, siz bilirsiniz. Nasıl olsa sizin “varsayım”larınızla yola çıkmadığım sürece öyle çok da değerli bir düşüncem olmayacaktır size göre.

Kelimelerin içinde çok boğuluyorsun derlerdi. Kelimeler benim için insanlardan farksızdır. Onlar da nefes alır, kavga ederler. Ben de onlara duyduğum saygıyı yazdığım — ve okuduğum — her yazıda göstermeye çalışırım.

Mantıklı cümleleri diğerlerinden ayırmadan yazıları okuyunuz. Dünyada nefes alan her canlıya yetecek kadar mantık var.

Like what you read? Give Alperen Zengin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.