Bu pozu verirken neler hissettiğinizi hiç düşündünüz mü?

Kurtarıcı İsa heykelinin tasarımcısı Fransız Paul Landowski 9 yıl süren ve 1000 tonu aşan çalışmasında neden tasarımını bu şekilde yaptı?Biliyor musunuz?

Why French scalpture Paul Landowski shape his work in this way in 9 years work and over a tone weight?

Titanic’de Rose aşkı simgeleyen bu pozu verdiğinde bunun bir anlamı olmadı dedim.

Rose must feel the love and there must be more.

Nedir bu T pozu arkadaşım?

What does T pose stand for?

Neden bütün pozlar Limit-T bloğunda. Limit-T ismi nereden geliyor?

Why they all are in a blog called Limit-T. What’s this all about?

Sizler için mümkün olabildiğince kısa ve özlü anlatmaya çalıştım ☺

I explained shortly as much as I could ☺

T POZU

Geçici bir heves mi yoksa tutku mu?
Her şey üniversite çağlarında bisiklet ile okula gitmemle başladı. Sonra bir motosikletim oldu. İlk işime girdikten hemen sonra biraz daha iyisini aldım. İkinci işimde daha iyisine sahip oldum. Sonra yurtdışına iş seyahatlarına gitmeye başladım. İki tekerlek üzerinde 100 km lik yolculuklarım 1000 km olmaya başladı. Duygularımı anlatmak için kurduğum cümleler ise hikayelere dönüştü. Daha iyisine sahip olabilir miyim duygusu beni buralara taşıdı. İşte bu yüzden bloğumun isminde Limit kelimesine yer verdim.İş seyahatı ile gittiğim farklı ülkelerde, motosiklet ile yolculuklarımda , onlarca değişik manzarada kollarımı açıp poz vermeye başladım. Sonra bu poza isim verip derin anlamlar yükledim. Özgürlüğü, aşkı, zaferi, mutluluğu, başarıyı simgeleyen bir poz T pozu.
Bir gün herkesin T pozu vermesini hayal ediyor, kimyasında tutku olan bir poz başarısı yaratmak için ilerliyorum.

T POSE

Is it a temporary ambition or passion?
Everything started with biking to college. Then I got a motorcycle. After my first job, I got the better one and had much better one later on. If I had to describe my feelings, sentences turned into stories. “Better” sense carried me here. That’s why I gave my word Limit for my block.
I started to pose raising my arms. Then I put deep meanings to this pose. Freedom, love, victory, happiness, success, symbolizing T pose. Then I created my blog as Limit-T
For a long time, I call a support for T pose from riders from Japan to Mexico.
I call a support from riders whom I know in Turkey
I call a support from dozens of bikers.
I asked hundres of my friends to give a T pose.
My dream; Oneday, I want everyone giving a T pose. I’m moving to create a T pose success that carries a passion in its chemistry.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.