Plag

Plag aslına bakarsanız pek çok sosyal medya kuruluşunda olduğu gibi sevdiğiniz ya da beğendiğiniz fotoğraf, video, gif gibi dokümanları paylaşma üzerine kurulu. Ancak bu uygulamayı bence zevkli ve kullanılası kılan şeylerden biri diğerlerinden farklı olan çalışma biçimi ve ara yüzü, kullanımı ve farklarından basitçe bahsedersek öncelikle Plag’da arkadaşlık yada takipleşme sistemi yok kullanıcılar bir anlamda birbirlerine bağlı diyebiliriz. Peki nasıl çalışıyor? Kelime kökeni “bulaşmak” anlamına gelen “plague” den türetilmiş yani içerikleri bulaştırıyoruz! Örneğin beğendiğimiz bir fotoğrafı alıp yüklüyoruz diyelim. Bu işlemden sonra yüklediğimiz içerik etrafımızda bulunan dört Plag kullanıcısına bulaşıyor ( mesafeye göre ) ve onların uygulama ekranına iletiliyor daha sonra eğer kullanıcılar içeriğimizi beğenmediyse sayfayı aşağı doğru çekerek geçiyor, beğendiyse sayfayı yukarı çekiyor ve bu işlemle içerik başka 4 kullanıcıya iletiliyor ve yavaş yavaş kullanıcılara yayılmaya başlıyor. Başka farklı ve hoş bir özellik olarak paylaştığımız içeriğin yayılma haritasını görebilmemiz ve video halinde izleyebilmemiz ayrıca günlük görüntülenme grafiği de mevcut. Yolladığım içerikler çok fazla bulaşmamış olsa bile ( en fazla 483 kişi ) kullanım olarak Avrupa ( özellikle Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere de nispeten az ) ve Amerika da oldukça yoğun. Asya’ya bakarsak tuhaf gelebilir ancak özellikle Suudi Arabistan dikkat çekiyor, Hindistan ve Japonya’da da görülüyor. Avustralya ve çevresinde daha hiç kullanıma rastlamadım. Son olarak bu uygulamada beni en çok şaşırtan yolladığım içeriğin bir kullanıcı tarafından Gönland’da paylaşılmış olması oldu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.