Bir tostçu Mehmet hikayesi

Bugün tostçu Mehmet in sosyal medyayı nasıl kullandığını okudum.

Yaptığı tostların videosunu çekip paylaşması, siparişleri facebook,whatsapp gibi birçok araç ile alması ve en önemlisi samimi tavırları ile kazanan esnaf olmuş.

http://yemek.com/samimi-tostcu-mehmet/ burdan diğer çılgınlıklarını okuyup bravo diyebilirsiniz. ☺

Like what you read? Give Mehmet Emre Baş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.