DİYET: Madde bağımlısıymışız…

Diyet lafını pek de sevdiğim söylenemez. Nedeni insanlar sürekli baskı yapar sen diyettesin bunu yeme, sen diyette misin niye yemiyorsun vs. vs. Bu grubun çoğu aslında diyet yapmak isteyip de yapmayan başkasının yapmasından da haz etmeyen grup.Ha zayıf olup beni dürtenleri grubun dışında tutuyorum onlar gerçekten irade boşluklarını dolduruyor. Special thanks to Arda.

Neyse sporla başladık işe sonrasında Emin’le beraber diyetisyen olayına girdik. Emin’de yandaş arıyormuş kendine :) Hayırlara da vesile olduktan sonra başladık.

Şekerli şeyler yememeye başlayınca tabi garip geldi. Zaman geçtikçe anladım ki canım eskisi gibi baklava, pasta çekmiyor. İnsülin dengesi sağlanırsa bunlara çok da bağımlı olmuyorsunuz. Özetle ben şeker bağımlısıymışım onu fark ettim. Sigara, alkol gibi aslında bu da. Sadece doğal hayata yedirildiği için kimse garipsemiyor. 3 ayda 10–12 kilo daha verip diyetisyen olayını noktaladım.

Bundan sonrası kolay olmayacak tabi ki. Çünkü kontrol olmayınca gevşeklikte çok oluyor bende. Para verince programa uyuyorum vermeyince yelkenler fora mora… Demek ki henüz akıllanamadık ama yola girdik.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.