Puisi Sedih dan Ayah Kecil
M Aan Mansyur
724

Assalamua’laikum

Akhir-akhir ini saya jatuh hati pada beberapa penyair semisal Nizar Qabbani & Mahmoud Darwish. Maukah abang menerjemahkan beberapa puisi mereka untuk saya?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Agus Rahmat Andika’s story.