Amdis Liu
Amdis Liu

Amdis Liu

Web frontend / mobile developer. Editor of publication Frochu: https://medium.com/frochu .

Editor of Frochu