“26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü”ne ilişkin insan hakları ve meslek örgütlerinden ortak açıklama

TİHV Diyarbakır Temsilciliği, İHD Diyarbakır Şubesi, Diyabakır Barosu ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından; “26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” vesilesiyle ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

İnsan Hakları Örgütleri, “26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” dolayısıyla ortak basın toplantısı düzenliyor. (23 Haziran 2017)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilcisi Barış Yavuz

Ortak basın metnini okuyan TİHV Diyarbakır Temsilcisi Av. Barış Yavuz ‘İşkence’nin ülkemizden ve dünyadan mutlak olarak silinmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi: ”Bu hedefe ulaşıncaya kadar da, işkence görenlerin tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına karşın başlarına geleni kader olarak kabul etmeyip işkence gördüklerini yüksek sesle haykırabilmeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. İşkence yasağını ihlal eden tüm faillerin hiyerarşik sorumluk sırasıyla açığa çıkarılmaları, korunmamaları ve cezasız kalmamaları için inatla işkenceyi belgelemeye ve rapor etmeye, yargının koruyucu kalkanına karşı hukuksal araçlarla mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Basın açıklamasının tamamına ulaşmak için:

Yavuz’un ardından Kürtçe bir konuşma yapan İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ise, şunları söyledi: “İnsan hakları örgütleri olarak bu vesileyle biraraya geldik. İnsanlara yönelik zalimane uygulamalar var. Buna ilişkin tespitlerde bulunduk. Mağdurlarla da görüştük. İşkence, insanlığı karşı bir suçtur. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. İnsan hakları savunucuları olarak her zaman, bu vahşetin karşısında duracağız, deşifre edeceğiz. İsteğimiz işkence yapanların yargı karşısına çıkarak cezalandırılmasıdır.”

Like what you read? Give İHD Amed a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.