Sign in

Fassaadi soojustamine — Fassaaditööd

Hoone fassaad ei ole vaid maja visiitkaart, aga ka hubasuse garantii. Välisseina mõjutab igapäevaselt keskkond. Mustus ja niiskus loovad soodsa keskkonna hallituse ja seente kasvuks, mis kahjustab majaelanike tervist ning aja jooksul võib see edasi kanduda ka korteritesse. Fassaadide soojustamine loob korterites hubasuse ja säästab küttearvete pealt. Fassaadi restaureerimine taastab hoone varasema ilme, nagu see algselt oli loodud. Fassaadi kvaliteetne soojustamine ja restaureerimine pikendab hoone hea „väljanägemise“ eluiga ning samuti taastab hoone algse hoolika ja esteetilise väljanägemise. Hoone, milles tegid fassaaditöid kvalifitseeritud spetsialistid, näeb välja silmatorkav ja väärikas. Fassaadi kvaliteetne soojustamine ja restaureerimine pikendab hoone hea „väljanägemise“ eluiga ning samuti taastab hoone algse hoolika ja esteetilise väljanägemise. Hoone, milles tegid fassaaditöid kvalifitseeritud spetsialistid, näeb välja silmatorkav ja väärikas.

Meie ehitusettevõte korraldab fassaadi hoonete kvaliteetset soojustamist ja restaureerimist mõistliku tähtaja jooksul, sõltumata objekti keerukusest ja kõrgusest. Pöörame erilist tähelepanu ajaloolistele hoonetele, kus tuleb taastada fassaadi täpne algupärane välimus.

Hoone fassaadi restaureerimine

See on fassaadi algse väljanägemise taastamine ilma konstruktsioonilisi muudatusi tegemata. Kui tuua välja analoogset siseruumide remonti, siis rekonstrueerimine on remont ümberplaneeringuga ning restaureerimine on remont, milles säilitatakse hoone esialgne välimus, kasutades sama tüüpi materjale.

Fassaadi rekonstrueerimine

Fassaadi rekonstrueerimine võib olla erineva keerukusastmega, alates väikestest pinnapealsetest muudatustest kuni ulatusliku restruktureerimiseni. Samuti vanade osade väljavahetamine uutega, mis on valmistatud uutest materjalidest ning hoone mõõtude muutmine jne.

Loe veel https://sauric.ee/et/fassaaditood/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store