מה בסך הכל ביקשתי?

בסך הכל רציתי שהכל יהיה כרגע בשקט, שלא ירגיז אותי כלום, שלא אצטרך לעשות דברים דחופים, שלא יתקלקל כלום…מה כבר ביקשתי?!ולמה זה בעצם מוגזם.?…כי רק מעצם הרצון הזה הכל מתחרבש. היקום הזה שולח לנו לפעמים מסרים כפולים. מצד אחד תחשוב חיובי יהיה חיובי, מצד שני אל תזמין שלילי ובא שלילי רק מעצם המחשבה עליו. נו באמת כין לי כוח לזה לפפעמים.

איך שהוא החודש הזה יוצא מעפן, הילדים בחופש, וצריך לדאוג להם למגוון אטרקציות ורצונות בלתי פוסקים על זה ועל כזה, ותביא לי גם מיזה!
כולם בחו”ל אז אני רק עובד עם הילדים ועובד כמו חמור בבר ולא זוכה לטיפת חיי חבר’ה מעבר. מרשה לעצמי להתלונן על זה.

ובנוסף להכל המחשב שלי נדפק! חייב חדש ודחוף אז גם אם לא חשבתי לתקצב דווקא החודש את ההוצאה הזו הייתי חייב, לשמחתי מצאתי מחשב נייד לנובו שכתבו עליו המלצות לפנים! וגם במחיר שלו מגניב

אז כן יוצא חודש קצת דפוק אבל כנראה שאצטרך להכניס בו קצת מחשבות משמחות, כדי שיהיה שמח :-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.