סיפורי ברים

אתם יודעים מה קורה מאחורי הקלעים של הבר האהוב עליכם? אתם יודעים איך הוא נראה שנייה אחרי שכל הלקוחות עזבו? אתם יודעים מה נדרש ממנהלי בר כדי שהוא ימשיך להצליח? שלא תדעו…

כשפתחנו את הבר היינו צעירים ותמימים (אולי גם קצת טפשים). רצינו מקום שנוכל להיפגש בו עם חברים, לשמוע מוזיקה טובה שאנחנו אוהבים ולהגיש את האוכל והמשקאות שאנחנו היינו רוצים למצוא בבר. כמובן שדי מהר גילינו שלנהל בר זה מאוד מורכב ושיש הרבה הוצאות. למזלנו, היינו רציניים וחרוצים מספיק כדי ללמוד את כל הסודות וזאת הסיבה לכך שהבר עדיין מצליח, שלא כמו ברים רבים אחרים שנפתחו ונעלמו במשך השנים. ועדיין, קשה לעמוד בכל ההוצאות.

השבוע למשל חברת הביטוח שלנו הודיעה לנו שאנחנו צריכים לשדרג את אמצעי האבטחה בבר כתנאי להמשך הביטוח. אז התחלנו לברר ולחפש את הציוד שאנחנו צריכים ומצאנו גם בדף זה: https://www.ivory.co.il/catalog.php?act=cat&id=4881

מה המשמעות של זה? עוד הוצאות…

אז בפעם הבאה שאתם מבלים בבר, תנסו רגע לחשוב על האנשים המסורים שעושים הכול כדי שלכם יהיה ערב נעים. אנחנו לא מבקשים הוקרה, רק חיוך קטן…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.