+2 ரிசல்ட்

இன்னிக்கு இருக்குற எம்மெல்லே எம்ப்பி சியெம் பியெம் பல பேரு எட்டாங்ளாஸ் பத்தாங்ளாஸ்கூட தாண்டாதவங்க தான் டியர் கூட்டல் ரெண்டு ஸ்டூடன்ஸ்.

சும்மா தகவலுக்கு…