ประสบการณ์

ต้องแลกมากับความช้ำใน ช้ำนอกขนาดนี้เลยใช่มั้ยยย T T

แต่วันนี้มันเป็นความผิดพลาดของเราจริงๆนั้นแหละ ทั้งพลาด แล้วก็ทำเกือบพัง รู้สึกขอโทษกับทุกคนจริงๆที่มีเหตุการณ์แบบนี้ มันเป็นความผิดของเราคนเดียวแบบเต็มๆเลย ไม่โทษใครจริงๆ

‘ประสบการณ์สอนให้เราเก่งขึ้น ระวังมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น’ พี่ขวดบอกมา

ขอบคุณพี่ท๊อปที่เรียกเข้าไปเตือน แล้วสอนงานต่อด้วย ไม่ดุจนเสียกำลังใจ

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ ที่ช่วยแก้ปัญหา ขอบคุณจริงๆ

จะจำเรื่องในวันนี้เป็นประสบการณ์ เตือนใจ อุทาหรณ์ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรื่องได้หลายอย่างจริงๆ

..โบสถ์เขาใหญ่ .. 28 ม.ค.60

Like what you read? Give amnapatt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.