Zkušenost s MANA — raději si vařte rýži
Filip
774

s námitkama naprosto souhlasím. taky jsem lahev nahradil skleněnou (zavařovací) a odměrka a pytlíky jsou naprd. (škoda především, že sáčky jsou z plastu místo papíru, jako třeba u anapuru).

trojka mi nejdříve taky nechutnala. ale zvykl jsem si a teď mi chutná náramě. jak to ve skutečnosti tělu škodí to netuším. ale myslím, že mana bude přecijen na oběd v pracovní den zdravější než jíst rohlíky nebo hospodské jídlo…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.