Diskusi 2: Peranan dan Tanggungjawab Seorang Wanita
Jamiah Manap
39

Seorang wanita mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam pelbagai aspek.

Dalam konteks keluarga,

Peranan wanita sebagai seorang isteri:

Menjadi tempat perkongsian masalah antara suami dan isteri. Selain itu, membantu meringankan beban suami. Sentiasa menyokong suami dan memberi dorongan. Patuh dan taat atas perintah suami selagimana tidak bercanggah dengan syariah islam. Menguruskan hal-hal rumahtangga. Sentiasa berdamping dengan suami dan ada disaat susah dan senang.

Peranan wanita sebagai seorang ibu:

Mendidik anak-anak dengan menunjukkan contoh teladan yang paling baik. Dalam kelembutan ada ketegasan. Sentiasa prihatin terhadap perihal anak-anak dan mengetahui masalah anak. Selain itu, didik anak dengan tahap tahap pendidikan yang sesuai menurut islam.

Like what you read? Give Amira Azrin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.