Image for post
Image for post

Başlamadan önce, bir iOS uygulamama ben de ilk kez Firebase ekleyeceğim zaman kaynaklar bulmuştum. Ama kaynakların eski olması ve Firebase’in de kendini sürekli güncellemesinden dolayı ilk denememde bir çok hata ile karşılaştım. Bu yüzden daha önce hiç Firebase’in sitesine girmediyseniz bile rahatlıkla iOS uygulamanıza Firebase ekleyebilmeniz için adım adım her şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım! 👨🏻‍💻

1. Adım

Image for post
Image for post

Firebase Console’a giderek gmail hesabınız ile oturum açın. (Daha önce proje oluşturduysanız burada gözükecektir.) Sonra, Firebase projeleriniz’den Proje ekle’ye tıklayın.

2. Adım

Image for post
Image for post

Proje adını istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz. Ama benim önerim gerçek projenizin adı ne ise o şekilde tanımlamanız. Yani hem hatırlaması kolay olur hem de ileride projeleriniz çoğalınca karışmamış olur. …

About

Ahmet Mücahid Bozkurt

Jr. iOS Developer at Appcent • https://ahmetmb.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store