Kayıp-kaçak bedeli yasal hale geliyor

Kayıp-kaçak bedellerinin faturalarda kalıcı hale getirilmesi komisyonda kabul edildi. Başta kömür olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde teşvik edilmesi, nükleer santral projesinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kayıp-kaçak bedellerinin faturalarda kalıcı hale getirilmesi ve doğalgaz ithalatçısı şirketlerin yüzde 10 olan depolama yükümlülüğünün yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam için bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek şekilde yurt içinde üretim veya yerli malı kullanım şartı da aranacak. Başta kömür olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde teşvik edilmesi, nükleer santral projesinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kayıp-kaçak bedellerinin faturalarda kalıcı hale getirilmesi, doğalgaz ithalatçısı şirketlerin yüzde 10 olan depolama yükümlülüğünü yüzde 20’ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi.

Kayıp Kaçak Bedeli