KOBİ kredilerinde büyük artış

2016'da KOBİ’lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı yüzde 11 artarken, takipteki KOBİ kredileri de yüzde 43 artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı nisan ayı itibarıyla yüzde 11 artışla 396,2 milyar lira oldu. KOBİ’lerin kullandığı nakdi kredi tutarı geçen yılın aynı döneminde 356,9 milyar lira düzeyindeydi. Söz konusu kredilerin 160,7 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere, 132,2 milyar liralık kısmı küçük işletmelere, 103,2 milyar liralık kısmı da mikro işletmelere kullandırıldı.

İşte haberin detayları….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.