Anakom — ketä olemme ja mitä me teemme?

Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut perustettiin vuonna 1988. On kunnia että olemme saaneet olla mukana kouluttamassa ja valmentamassa tuhansia suomalaisia ammattilaisia kohti heidän tavoitteitaan. Jatkamme tällä tiellä edelleen.

Me Anakomilaiset sitoudumme kouluttajina ja ammattilaisina elämän läpi jatkuvaan oppimiseen.

Verkkosivumme löydät oheisen linkin kautta:

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook:

https://www.facebook.com/anakom.oy

Google+:

SlideShare

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCguH_S47ypUdnr2Zk1Wrk_Q

LinkedIn

Flickr

Instagram

Issuu

Tumlbr

Vimeo

Medium

SoundCloud

Lehtiartikkeleita

https://partnercenter.microsoft.com/fi-fi/pcv/solution-providers/anakom--henkil%C3%B6st%C3%B6valmennus_4295734734/134089_1

Omaa sisältöä

https://vimeo.com/199294883https://vimeo.com/200631646

https://vimeo.com/213498309https://vimeo.com/220850549

Yritysrekisterit / virallinen tieto

http://www.is.fi/yritys/anakom-kommandiittiyhtio/jarvenpaa/0815999-9/

http://www.fennica.ascentia.fi/s/w/a/anakomva.htm

http://www.webinfo.fi/varkaus/Anakom+-+henkil%F6st%F6valmennus/

Anakom on valmennustalo, joka palvelee niin julkisia toimijoita, yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Tutustu lisää Anakomin verkkosivuilta https://anakom.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store