Продаючи невидиме: чого я навчився за 10 років роботи в сервісній індустрії
Victor Haydin
1022

Твої б слова да Делівері в вуха!

В мене є мисль (що базується на наборі різнорівневих робочих моментів в умовах коли делівері різне і поділене на групіровкі) — як можна консолідувати ці групіровкі продавати в рамках цінностей/підходів однієї компанії. Працюючи з різними делівері юнітами я розумію що кожен з них — окрема компанія.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.