Andreas Ringdal

Webhode, karbojunkie, UX wannabe, ukritisk sjokoladekonsument og pappa til to gutter

Andreas Ringdal