Image for post
Image for post

Startup je nová rychle rostoucí firma s inovativním produktem. Nová firma potřebuje přesvědčit zákazníky o přidané hodnotě a důvěryhodnosti. Inovativní produkt narušuje status quo a zákazníci se s ním potřebují naučit pracovat. Explainer video je fajn nástroj na filtrování úvodní poptávky. Třeba jako součást úvodního oslovení na LinkedIn.

Explainer video

Explainer je nejčastěji animované video s minimalistickou grafikou, které do 2 minut vysvětlí fungování produktu a jeho přidanou hodnotu. Minimalistická ilustrace zaměří pozornost na obsah sdělení a dynamická animace podpoří jeho sílu. Je možné se pustit do odvážných efektů, které hrané video neumožní. Pochopení produktu probíhá nenuceně.


Image for post
Image for post

Mýtus o hommo economicus, tedy člověku, který se rozhoduje výhradně na základě rozumu, je vyvrácený. Lidé nakupují emotivně. Přesto má pracovní prostředí zvláštní efekt přehnané formálnosti. Byznys komunikace předpokládá, že lidé jsou analytické kalkulačky očekávající syrová data. Prodejní strategie stojí na přesvědčování zákazníků čísly, statistikami a popisem technologie.

Na tom není nic špatného a část technicky orientovaných lidí to dokonce preferuje. Ale úvodní fáze je emotivní a impulzivní. Náš mozek se rychlostí blesku rozhoduje čemu věnuje pozornost a co ho nezajímá. Je to obranný mechanismus proti informačnímu přetlaku. Proto na počátku potřebujeme prolomit bariéru informačního šumu, která zákazníky obklopuje. Pro…


Image for post
Image for post

Zákazníci ztrácí pozornost

Mobilní telefon bereme do ruky i 150 krát za den. Běžný zaměstnanec dostane denně v průměru 121 emailů. Každý den jsme vystaveni množství informací, které je shodné se 174 výtisky novin. Komunikace je rychlá a zkratkovitá. Přetlak nutí náš mozek podvědomě filtrovat. Co vyhodnotí jako nedůležité, ignoruje. Právě do této kategorie často spadají marketingová sdělení a nabídky. Příkladem je bannerová slepota. Tedy podvědomé ignorování prostoru webové stránky, které připomíná reklamu.


Image for post
Image for post

Co je Explainer?

Vysvětlovací video — známé také pod pojmem explainer — je nejčastěji video o délce mezi 60 a 90 vteřinami, které vysvětluje produkt nebo službu pomocí audiovizuálního příběhu. Dnes se setkáme s explainery hranými i animovanými. Hrané video se nejvíce hodí pro budování značky nebo pro vizuálně zajímavé produkty. V dnešní době technologií jsou nejúspěšnější firmy postavené na nehmotných službách, a právě pro ně se skvěle hodí animovaný explainer. Ten je na rozdíl od hraného videa složen pouze z grafických prvků, tedy nejedná se o video natočené na kameru, ale veškerá grafika i animace je vytvořena v počítači…

Michal Andera

Odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze | Spoluzakladatel studia vysvetli.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store